Julmote 2/12 2006 – Bildsvit A

Seineste oppdatering: 2006-12-08
Tekstreportage: Rykande nytt 9/2006     Fleir foton: Bildsvit B
Neastaonne foto e tagen ta a br Stj Staffan Sandler å a br Skr Fredrik Olofsson.
 
Br Hövdingen Etay Lechner innan Motet.
 Foto A01: Fredrik Olofsson
Diverse bestyr. Br ÖH emeritus Magnus Norberg
och br Storjamten Stefan Halvarsson
 Foto A02: Fredrik Olofsson
Angermannen, tillika 1Q emeritus, Håkan
Eriksson presenterar sig för jamtarna.
 Foto A03: Fredrik Olofsson
Br ÖH emeritus Magnus Norberg, samt brr
Storjamtarna Nils Bergvall och Ando Andersson
 Foto A04: Staffan Sandler
Br ÖH Christian Alsing och br Stj Staffan Sandler
 Foto A05: Staffan Sandler
Presidiet – Br ÖH Christian Alsing och br Skrivaren Fredrik Olofsson
 Foto A06: Staffan Sandler
Förhandlingar
 Foto A07: Staffan Sandler
Fyllnadsval av Lekare
 Foto A08: Staffan Sandler
Muntra miner. Br Stj Ando Andersson, tillika spegel, meddelar till
br ÖH Christian Alsing det resultat som rösträknarena br Magnus
Norberg och Stj Nils Bergvall, tillika ständig rösträknare, har
kommit fram till i fyllnadsvalet av Lekare. Br Skr Fredrik Olofsson
finner tillsammans med de övriga det hela mycket amuserande.
 Foto A09: Staffan Sandler
Den nye Lekaren Olof Edler gratuleras av Br ÖH Christian Alsing
 Foto A10: Staffan Sandler
Jamtarna har vid Norrlands nation just påbörjat
sin fanmarsch upp till Gunillaklockan
 Foto A11: Staffan Sandler
Politiska knuten har passerats och jamtarna
följer Drottningsgatan upp mot Carolina
 Foto A12: Staffan Sandler
Jamtarna har nu bara några trappsteg
kvar innan Gunillaklockans platå nås
 Foto A13: Staffan Sandler
Euforiska jamtar.
 Foto A14: Staffan Sandler
Br Stj Urban Leijon, tillika aftonens fanbärare, siktar mot skyn
 Foto A15: Staffan Sandler
Samspråk med värmande glögg i händerna. Från vänster i bild och
närmast kameran syns brr Storjamtarna Arne Rubensson, Ando
Andersson, Hans-Peter Burman, Stefan Halvarsson och Lars-Göran
Larsson. Lite längre bakom skymtar br Per Andersson.
 Foto A16: Staffan Sandler
Närmast kameran syns brr Storjamtarna
Thomas Nilsson och Nils Bergvall
 Foto A17: Staffan Sandler
Jamtamotkören i aktion. Ett par nyfikna, och glöggsugna :),
birkarlar förstärker kören bland tenorerna
 Foto A18: Staffan Sandler
Brr Storjamtarna Hans-Peter Burman och Per Hårstam,
samt kvällens körledare, birkarlen tillika tenoren i
Norrlands nations manskör och OD, Anders Förare.
 Foto A19: Staffan Sandler
Br Stj PM mässar om att sången Jul heeim firar 30 år just ikväll
 Foto A20: Staffan Sandler
Närmast kameran syns brr Storjamtarna Per Hårstam
och Per-Gunnar Norman, samt br Karl-Göran Eriksson
 Foto A21: Staffan Sandler
Julmotets brandtalare, br Jacob Bolin, i aktion
 Foto A22: Staffan Sandler
Sångare som stämmer upp i "Dåne liksom åskan bröder". Från
vänster i bild syns br Stj Per Hårstam, br Stj Stefan Halvarsson,
br Stj Hans-Peter Burman, br Skrivarn Fredrik Olofsson, birkarlen
Peder Lidström, br Stj Per-Gunnar Norman, br Lekaren Olof Edler.
 Foto A23: Staffan Sandler
Br Stj Per-Gunnar Norman visar stramt sina tänder
 Foto A24: Fredrik Olofsson
Brr Jacob Bolin och Mathias Marsh i
samspråk med br Stj Urban Leijon
 Foto A25: Fredrik Olofsson
Br Stj Stefan Halvarsson och br Christer Berglund
 Foto A26: Fredrik Olofsson
Vy över julbordet sett ifrån köttbullarna
 Foto A27: Fredrik Olofsson
Jamtarna börjar förse sig
 Foto A28: Fredrik Olofsson
Avdelningen tunnbröd
 Foto A29: Fredrik Olofsson
Julbordet i ett sillperspektiv
 Foto A30: Fredrik Olofsson
Br Stj Ando Andersson m.fl. vid borden
 Foto A31: Fredrik Olofsson
Vy över de församlade. Br Stj Stasi har backat och ilar förnöjd förbi
 Foto A32: Fredrik Olofsson
Härja-Jämt uppvaktar med Luciasång
 Foto A33: Fredrik Olofsson
Lucce-gänget på håll
 Foto A34: Fredrik Olofsson
Fyra Härja-Jämtskor
 Foto A35: Fredrik Olofsson
En av tomtenissorna och Lucia
 Foto A36: Fredrik Olofsson
Lucia
 Foto A37
Lucia sett från sidan
 Foto A38: Fredrik Olofsson
Br Stj Halvar, tillika Prokurator i SSV, tar ordet
 Foto A39: Fredrik Olofsson
Samfundet Storsjöodjurets Vänner delar genom sin
Prokurator ut sitt stipendium för år 2006 till Härja-Jämt
 Foto A40: Fredrik Olofsson
Motiveringen lyder:
För initivet att, i en tid då det rättsliga skyddet har upphört, värna om Storsjöodjurets
fortsatta väl och göra allmänhet och myndigheter medvetna om att lämna det i fred.

 Foto A41: Fredrik Olofsson
N br Stj Halvar fao som takk n huskut go n smul ta Lucien*!
*Dativ av Lucia     Foto A42: Fredrik Olofsson
Br ÖH Christian Alsing emottar för Jamtamots räkning
en flaska i näver som doneras av br Robert Hansson
 Foto A43: Fredrik Olofsson
Br Yngsten Gustav Jernberg håller sitt yngstal
 Foto A44: Fredrik Olofsson
Krokomsmaffian har ordet. Br Stj Markus Hed och br Michael
"Marjasin" Blom mässar om nedläggningen av JH länsförening
 Foto A45: Fredrik Olofsson
En Jamt i förskingringen? Näe, däremot en utklädd birkarl.
Nachspiel å Kammarn.
 Foto A46: Fredrik Olofsson