Ærtvællingamote, telike Målarmote, 10/2 2007

Seineste oppdatering: 2007-03-07
Tekstreportage: Br Skrivarns betraktelser     Fleir foton: Br Eliassons foton
Neastaonne foto e tegen ta a* br Skrivarn Fredrik Olofsson, å i
nagur fall (nr 8, 11-17, 47-49) ta a* Mårten Oscarsson.   * Dativbøygd


 
Gålbeiningen Simon Hedin, härstammandes från både Undersåker och Fyrvalla i stan.
 Foto A01: Fredrik Olofsson
Daniel Swensson-Rothes,
gäst från sällskapet Festivitas och från Birkarlarna.
 Foto A02: Fredrik Olofsson
Br Jonas Andersson (till höger) i glatt samspråk med den senare
under Motet nyinvalde br David Håkansson från Tandsbyn.
 Foto A03: Fredrik Olofsson
Daniel Swensson-Rothes,
gäst från sällskapet Festivitas och från Birkarlarna.
 Foto A05: Fredrik Olofsson
Br Överhövdingen emeritus Magnus Norberg
 Foto A06: Fredrik Olofsson
Daniel Svensson-Rothes presenterar sig.
 Foto A07: Fredrik Olofsson
Affisch för att leda galbæningan* rätt. Konstnär: Br PM
 Foto A08: Mårten Oscarsson   *Offerdalska
Brr 7-manen János Nagy och Fogden Marcus Wallén i skapartagen.
 Foto A09: Fredrik Olofsson
En studie av br Överhövdingen Christian Alsing sett ur br Skr:ans perspektiv
 Foto A10: Fredrik Olofsson
En ursprunglig (?) frihets-gasque-knapp doneras till Jamtamot.
 Foto A11: Mårten Oscarsson
Br Stj donatorie tackas av br Överhövdingen Christian Alsing.
 Foto A12: Mårten Oscarsson
Br Martin Eliasson (sittande), och brr Lekaren Olof Edler och Hövdingen Etay Lechner (stående).
 Foto A13: Mårten Oscarsson
Gruppfoto i järntrappan. Tyngsten Magnus Norberg hissas av jamtarna. Längst fram ståtar brr Stj:na Per-Gunnar Norman och Lennart Nyman.
 Foto A14: Mårten Oscarsson
Flambering förberedes
 Foto A15: Mårten Oscarsson
Flambering begynnes
 Foto A16: Mårten Oscarsson
Flambering sker
 Foto A17: Mårten Oscarsson
Gålbeiningen Fabio Archangeli, härstammandes från "Texas" (Lugnvik)
 Foto A18: Fredrik Olofsson
Br t.f. Goden Lennart Nyman
 Foto A19: Fredrik Olofsson
Yngsten Jonas Anderssons tackar för maten.
 Foto A20: Fredrik Olofsson
Yngsten Jonas Andersson
 Foto A21: Fredrik Olofsson
Br nyinvalde David Håkansson
 Foto A22: Fredrik Olofsson
Br Red, tillika på Julmotet 2006 utsedd till Jamtamots velourjamt år 2007.
 Foto A23: Fredrik Olofsson
Br Martin Eliasson
 Foto A24: Fredrik Olofsson
Br Munskänken
 Foto A25: Fredrik Olofsson
Gålbeiningen Simon Hedin ser förskräckt ut.
 Foto A26: Fredrik Olofsson
Några av brödernas konstalster
 Foto A27: Fredrik Olofsson
Vem är vem?
 Foto A28: Fredrik Olofsson
Br Stj Per-Gunnar Norman
 Foto A29: Fredrik Olofsson
Br Redaktören Mårten Oscarsson som nyutnämnd Velourjamt.
 Foto A30: Fredrik Olofsson
Br Hövdingen Etay Lechner
 Foto A31: Fredrik Olofsson
Halvar-lotteriets serier diskuteras.
 Foto A32: Fredrik Olofsson
Högvinst, månne?
 Foto A33: Fredrik Olofsson
Målarmotskommittén i samspråk
 Foto A34: Fredrik Olofsson
Jäv i Målarmotskommittén diskuteras
 Foto A35: Fredrik Olofsson
Br Stj Per-Gunnar Norman
 Foto A36: Fredrik Olofsson
Br 7-mannen János Nagy
 Foto A37: Fredrik Olofsson
Br Stj Halvar
 Foto A38: Fredrik Olofsson
Brr Stj:na PM och Norman i glatt samspråk.
 Foto A39: Fredrik Olofsson
Br Lekaren Olof Edler
 Foto A40: Fredrik Olofsson
Br Hövdingen Etay Lechner
 Foto A41: Fredrik Olofsson
Br Munskänken
 Foto A42: Fredrik Olofsson
Br Yngsten Jonas Andersson resonerar med en okänd.
 Foto A43: Fredrik Olofsson
N br Stj Tomas "Rally" Persson gjett fånder.
 Foto A44: Fredrik Olofsson
Brr Christer "CB" Berglund och Stj Halvar följer Rallys exempel
 Foto A45: Fredrik Olofsson

 Foto A46: Fredrik Olofsson
Br Christer "CB" Berglund förlänade br Skr Fredrik Olofsson epitetet "Broder nyskapande" för mitt arbete med teckningslistan. "En riktig brottare!"
 Foto A47: Mårten Oscarsson
Brr Christer "CB" Berglund och Skr Fredrik Olofsson.
 Foto A48: Mårten Oscarsson
Br Överhövdingen Christian Alsing
 Foto A49: Mårten Oscarsson