Venne & Bekant
 
Pao søvestjamska
Avdeilinga Venne & Bekant e tenkt te å vă eitt forum for kånngjăring ta ømse fotografier mă veknyting te Jamtamot, om æn sa obeint. Dă kann vă allht frao bilder frao heimbygden te seineste skope pao Norrlands. Jø- å/hell filmsnåtter, redu te å he pao veven, e okksă dåm velkømmen som teskøatt. Dă seinare skulle te dømes kånne væ n gajdene jø- hell videoframstelling øve de mittliggjene deilan ta Frøsøyen, formedle ta a br Pedro Forsström å sjălvgjevent mă full kræm pao n dann spesielle aksentueringa ta "Frøsø-Østersundsdialekten" som utmarse broorn ifraoge. E taokke e arrangemang skulle definitivt vål n klassiker som skulle fao gammal e Anders-Gernandt-inspălinger te å forbleikne.
Mă høres / N br Stasi
På svenska
Avdelningen Venne & Bekant är tänkt att vara ett forum för publicering av diverse bilder med anknytning till Jamtamot, om än så indirekta. Det kan vara allt från hembygdsbilder till senaste scoopet på Norrlands. Ljud- och/eller filmsnuttar, färdiga att placera på nätet, är också välkomna som bidrag. Det senare skulle t.ex. kunna vara en guidande ljud- eller videoexposé över Frösöns centrala delar, förmedlad av br Pedro Forsström och givetvis med full kräm på den speciella accentuering av "Frösö-Östersundsdialekten" som utmärker brodern ifråga. Ett sådant arrangemang skulle definivt bli en klassiker som skulle få gamla Anders-Gernandt-inspelningar att förblekna.
Vi hörs / Br Stasi