Förstoring av en del av en karta som visar platsen för galgen på Bynäset

Klicka på bilden för att komma tillbaka

Del av en karta från första halvan av 1600-talet och som visar platsen för galgen på Bynäset. Galgens markering (två upprättstående stolpar med tvärliggande bom upptill) syns längst ned på bilden. På gamla kartor är detta den gängse markeringen för avrättningsplatser. (Jmf Lantmäteriverket)

Ingen avrättning genomfördes utan ett föregående beslut på tinget, därav betydelsen för lokaliseringen av tingsplatsen "Firir Berge" till Bynäset och Bynäsberget!!