X-ing  =  Eksing

av Bo Oscarsson

Denna artikel skrevs i januari 1998 och får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1998-01-30

Det jamtska språket heter jamska. Det talas i det egentliga Jamtland, det vill säga nuvarande landskapet Jamtland, exklusive delrepubliken Ravund (nuv. Ragunda kommun). Språket i Ravund räknas i dag vanligen till jamskan, men mer av välvilja än vetenskap. Ragundamålet har många ord gemensamma med jamskan, men också med ångermanländskan. Grammatiskt så står ragundamålet närmare ångermanländskan. Exempelvis uttalas i ragundamålet ku, bru på ett svenskt sätt, dvs. "ko, bro". Intressant är att man än i dag kan få höra ravunder som säger att de "ska fara in på Jämtland", när de ska in till Östersund. Trots att det gått cirka 700 år sedan Ravund tillfördes Jamtland!

Jamskan står norskan närmast. Typord som exing är rent norska. I och med stavningsreformen [1] i jamskan, kommer exing att stavas eksing, eftersom bokstaven x uteslutits ur det jamtska alfabetet, för övrigt i likhet med bokstaven c. Därmed överensstämmer ordet eksing med norskan, [2,3] inte bara i uttal och betydelse, utan också ortografiskt. Det vore ju omöjligt att i en text se någon likhet mellan äxing och eksing, trots lika uttal. I en ordbok [4,5] skulle ena stavningen hamna i början av boken och den andra i slutet! Därav den jamtska stavningsreformen. Se Vägledning för stavning av jamska.[1]

Referenser och fotnoter

[1] Akademien för Jamska (Bodil Bergner, Berta Magnusson och Bo Oscarsson) utsedd av Heimbygdas språkkommitté, Vägledning för stavning av jamska, Jamtland 1996-10-03.
[2] Nordisk Institutt, Trønderordboka , Dragvoll.
[3] I Trønderordboka står det eksing = kveke.
[4] Bo Oscarsson, Jamtorlboka (under utarbetande), Staa.
[5] I Jamtorlboka står det eksing = kvickrot. Ordet eksing är ett allmänt utbrett ord i Jamtland. Belägg finns i ordlistor från Åre, Aspås m.fl. orter.