Hospitalet i Bergen

av Bo Oscarsson

Denna artikel skrevs 1998 och får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1998-05-20

Det dröjde ända till början av 1800-talet innan vi fick ett eget sjukhus och egen läkare i Jamtland. Om den äldre sjukvården vet vi lite. Men genom ett bevarat pergamentsbrev, [1] vet vi att jamtar redan under medeltiden hade tillgång till sjukhus. "Regionsjukhuset" låg då i Bergen,[2] hundra mil från Jamtland. Än i dag är det en dryg resa dit till Bergen om man färdas landvägen. Nedan omtalade jamt som vistades på sjukhuset i Bergen år 1470, dvs för över ett halvt årtusende sedan, tog sig till Bergen med båt. Det krävdes god hjälp och god fysik att överleva resan till sjukhuset! Först att ta sig över fjällkedjan genom väglöst land, sedan båtresan med segelbåt längs kusten i flera dagar. Eftersom brevet är skrivet i maj, kan man gissa att Jon fick åka hästskjuts på snöföre efter forbondevägen via Medstugan till hamnen i Levanger. Alternativet är att han varit i Bergen i något ärende och där blivit sjuk. Intressant är i vilket fall att det fanns sjukvård så långt tillbaka i tiden!

Jamten Jon Gergorsson var sjuk och låg på Hospitalet i Bergen. Han insåg att han skulle dö och lät därför den 24 maj 1470 tillkalla både ärkedjäknen och kaniken i Bergen, för att ordna upp affärerna kring hemgården Skute i Näs socken. Gården hade hans släkting sålt och Jon vill med brevet sitt från dödsbädden bekräfta att han erhållit de fyrtio (40) jamtska mark som försäljningen inbringade. Observera att gården såldes i jamtska mark!

Referenser

[1] Jon Gergorsson, Brev som bekräftade erhållandet av 40 jamtska mark för en gårdsförsäljning, Bergen den 24 maj 1470.
[2] Bergen Promotion, Kartskiss som anger var Bergen ligger i Norge.