Jamtska mark

av Bo Oscarsson

Den nedan avbildade sedeln "10 mark jamtska" trycktes av Bo Oscarsson i samband med befrielserörelsens i Jamtland aktiviteter vid Storsjöyran 1983. Beskrivningen av sedeln i detta dokument får kopieras för privat bruk och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1999-05-17

Historik

Jamtska mark var myntfot i Jamtland under medeltiden. De flesta dokumenterade gårdsköp i Jamtland under medeltiden gjordes i ’jamtska mark’. Se några exempel i nedanstående referenser. Ett unikt undantag finns dock, nämligen ett brev från 1437 [1] som anger både jamtska och svenska mark. Genom detta lyckliga undantag vet vi till vilken kurs den jamtska marken stod gentemot den svenska! Givetvis (!) stod den jamtska marken högre än den svenska. Närmare bestämt 33% över den svenska. Det var den norske historieprofessorn Edvard Bull som upptäckte detta när han höll på att skriva boken ’Jemtland og Norge’ som utkom 1927.

Nedanstående avbildade sedel – 10 mark jamtska – är tryckt till minne av den jamtska marken. Sedeln togs fram av undertecknad för den nystartade Befrielserörelsen i samband med omstarten 1983 av den då sedan början av sjuttiotalet insomnade Storsjöyran. Mannen i bild till vänster är jamten från Hovermo i Myssjö socken, Georg Adlersparre, han som 1809 starkt kom att påverka Sveriges historia. (Klicka på sedeln så får du fram mer text.) Sedeln trycktes i början av sommaren 1983 av Tidtryck på Storgatan i Östersund. Papperet är ’sedelpapper’ från Tumba och sedelnumret är Georg Adlersparres personnummer (han föddes den 28 mars 1760). Bilden av Tännforsen är från ett svartvitt fotografi i form av ett vykort från sekelskiftet. "Tian" ovanför Georg Adlersparre är lånad från den gamla norska tiokronorssedeln.

Som bekant är sedlar en relativt modern företeelse. Tidigare präglade man bara mynt. Eftersom man ännu inte hittat något mynt med jamtska mark, utgår historikerna från att den endast användes som myntfot. En fråga som dock kan ställas är varför man i köpehandlingarna besvärade sig med att skriva jamtska mark när den var i paritet med den norska.

10 mark jamtska – Framsidan

Copyright: Bo Oscarsson

10 mark jamtska – Baksidan

Copyright: Bo Oscarsson
På baksidan av sedeln finns bl.a. texten "republikan Ravund Herjeådaln Jamtland". Ordet "republikan" är den jamtska språkformen och betyder 'republikerna'. Nuvarande Jämtlands län består av Jämtland och Härjedalen. Vad de flesta inte vet är att Ravund = Ragunda lades till Jamtland på 1200-talet, därav de tre symbolerna på baksidan av sedeln. Herjeådalen är en äldre svensk språkform, som möjligen kunde återges med en ännu äldre form: "Herrdaln".


Referenser och fotnoter

[1] Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium – Del 1, sid 236, brev nr 222.
[2] Larens Thorkelssön, Brev som bekräftade ett köp av gården Herke på Frösön för 24 jamtska mark, Sunne den 24 augusti 1469.
[3] Jon Gergorsson, Brev som bekräftade erhållandet av 40 jamtska mark efter en gårdsförsäljning, Bergen den 24 maj 1470.
[4] Bo Oscarsson, Hospitalet i Bergen, Sta'n den 23/1 1998.