Hederspristagare 1996  –  Biografi

Jamtamots Hederspristagare 1996 – Elsa Wallén – föddes den 7 mars 1922 och avled den 3 mars 2001. Hon var bosatt i Lunnbacken, Oviken. En mer utförlig presentation har i januari 1996 skrivits av Hederspristagaren 1989, Berta Magnusson, och publicerats i JT 1996:1.
Pristagaren tilldelades Hederspriset i samband med att föreningen Jamtamot i Uppsala gästade henne i april 1996.

Huvudmotiveringen lyder:
För hennes insatser att använda jamskan som ett levande språk och då särskilt genom hennes diktning på jamska