Jamtlands historia

i kortfattad form

av Bo Oscarsson

Denna artikel nedtecknades i januari 1998 (utifrån tidigare varianter) och får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1998-01-28

Republiktiden   874 – 1178

Jamtland koloniserades samtidigt med Island, enligt Snorre Sturlasson. Eftersom islänningarna räknar 874 som året för republiken Islands födelse, kan jamtarna säga att republiken Jamtland också kom till detta år.

Jamtland var självständigt och vi styrde vårt rike med egen lag och eget allting på Frösön. Jamtlands äldsta, skrivna dokument från republiktiden är runstenen på Frösön. Den är från mitten av 1000-talet och dokumenterar beslutet på alltinget Jamtamot om kristnandet av Jamtland.

Norsktiden   1178 – 1536

Kung Sverre besegrade jamtarna vid Andersön år 1178 och Jamtland kom under Norge. Trondheim blev då Jamtlands huvudstad. Trots norsk överhet behöll vi vårt självstyre genom alltinget Jamtamot. Omkring år 1200 knöts delrepubliken Ravund till Jamtland. Den heter nu Ragunda. År 1274 fick vi en gemensam lag med norska riket och samtidigt ett eget sigill. Därefter fick vi en egen lagtings-plats på Sproteidet på Frösön. Så kom unionstiden, först mellan Norge och Danmark 1380 och sedan med Sverige 1389.

Dansktiden   1537 – 1645

När danske kungen år 1537 förklarade att Norge upphörde som ett eget rike, blev vi därmed, jämsides med Norge, ett lydrike under Danmark. Jamtarnas huvudstad blev Köpenhamn och danska präster skickades till Jamtland. År 1563 började de svenska krigen för att erövra Jamtland och en orolig tid följde som sträckte sig över hundra år fram till 1677. Under den perioden bytte Jamtland tillhörighet mellan Danmark och Sverige tretton gånger.

Svensktiden   1645 –

Jamtland och Herjeådalen brukar räknas som svenska provinser efter freden i Brömsebro 1645. Men sanningen att säga blev republiken Jamtland, innefattande Herjeådalen och Ravund, inte svensk provins på riktigt förrän efter freden i Lund år 1679, om ens då .... för dagens blå-vit-gröna jamtlandsflagga visar att känslan för självständighet ännu består.