Hederspristagare 1990  –  Verksamhet

Artiklar i och på www

  Fastessons dikt 1677 om befrielsen från svenskarna. Jamtland 1677 och 1998. (En dikt av Fastesson med kommentarer av Bo Oscarsson)
  Eksing. Jamtland 1998.
  Hjerpe skans historia. Jamtland 2000.
  Hospitalet i Bergen. Jamtland 1998.
  Jamtland från A till Ö. Jamtland (1990) 1998.
  Jamtlands historia. Jamtland 1998.
  Jamtlands runsten. Jamtland 1999.
  Jamtska mark. Jamtland (1983) 1998.
  Jamtälven. Jamtland 1997.
  Krigsterrorn. De svenska krigen mot Jamtland 1563 – 1677. Jamtland 19xx.
  Laxdalasagan. Kopplingen mellan Island och Jamtland. Jamtland 1997.
  Motståndsmän i Jamtland. Jamtland 1998.
  Olof Rahm. En motståndsman som dömdes till döden. Jamtland 1997.
  Ravund. Jamtland 1998.
  Republikens västgräns. Jamtland 1993-98.
  Republikens östgräns. Jamtland 1993-98.
  Runstensbron och andra gamla broar. Jamtland 1999.
  Skalstuguvägens historia. Jamtland 1997.
  Tibrandsholm. Jamtland 1998.
  Upproret 1655. Jamtland 1999.
  Västerhus kapell. ÖP 1993-08-10.
  Västerhus – Minnesplattan. Jamtland 1999.
  Ås – Gud och ö. Jamtland 1998.
  Ärterbröd. Jamtland 1997.